Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.sofistudio.pl

Celem niniejszego dokumentu jest zapoznanie użytkowników serwisu z zasadami przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskiwane są w sposób wyłącznie dobrowolny, w zakresie niezbędnym  w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Ich administrowanie przebiega z zachowaniem najwyższej staranności, w poszanowaniu interesów klientów.    

Postanowienia ogólne

Administratorem serwisu www.sofistudio.pl jest Sofiia Yakoreva z  siedzibą: Lublin, Pólnocna 16/11, 20-064, NIP:7123405560
 1.    Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych  jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Cel i zakres zbierania danych osobowych

1.    Administrator pozyskuje dane osobowe w celu:

  ·         umożliwienia kontaktu z użytkownikiem serwisu, poprzez formularz kontaktowy- dotyczy to zarówno pytań skierowanych przez użytkownika, realizacji usługi, jak i wysyłki produktów stanowiących przedmiot zlecenia na podany adres mailowy lub pocztowy;
  ·         umożliwieniu użytkownikowi wyrażaniu swych opinii w formie komentarzy widocznych na stronie. Treści komentarzy i jak podpis ich autora zamieszczane w serwisie są widoczne dla innych użytkowników sieci internetowej. Do komentarza dołączony jest podpis autora w zakresie i treści przez niego wybranym;
  ·         ułatwienia obsługi strony internetowej oraz prowadzenia statystyk, poprzez użycie plików Cookies; 
  ·        Przygotowanie umowy

2.    Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę  informuję, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. 

        Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy firmę  STUDIO SOFI  w celu optymalizacji działań. Pliki  cookies obsługują też proces logowania się – dzięki nim nie trzeba za każdym razem wpisywać od nowa loginu i hasła, bo są one zapisane na Twoim komputerze właśnie w plikach cookies. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: informacja o plikach cookie (sofistudio.pl) 

 3.    Użytkownikowi przekazującemu swoje dane, w każdym momencie  przysługują następujące prawa:
  ·         prawo  do wglądu przetwarzanych danych
  ·         prawo  do korekty lub przeniesienia danych,
  ·         prawo  do wycofania  zgody na przetwarzanie  danych,
  ·         prawo  do ich całkowitego  usunięcia, 
   Aby tego dokonać należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail  [email protected] 

4.     Dane osobowe użytkownika przechowywane są przez okres 5 lat od wykonania usługi w ramach których zostały powierzone.
5.    Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego obszaru Gospodarczego).
6.    Dane osobowe użytkownika mogą być powierzone przez administratora dostawcom usług lub produktów w jego imieniu np. w celu  wykonania usług informatycznych, kurierskich, drukarskich lub pocztowych na zasadzie przekazania danych. 
7.    Sofi Studio zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości i materiałów marketingowych przy wykorzystaniu posiadanych danych kontaktowych użytkowników, którzy zgodzili się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności. 
8.    Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.