To jest dzień, którego wy czekaliście z podnieceniem, do którego tak długo gotowaliście. Dzień wesele! Waszejego wesele państwo!

To jest dzień z którego zaczyna się historia waszej rodziny. Życie przestaje być poprzednie, pojawią się nowe obowiązki, nowe przeżywanie, otwiera się nowe wierzcholki, do  których będziecie idzieli trzymając rękę kochanego człowieka.

Jak zostawić w pamięci ten dzień na długo?

Taką cudną możliwość dają wam weselne fotografie!!

 One dochowałą najpzyjemne momenty tego dnia od przygotowanie narzeczonę i narzeczony do uroczystych momentów ściąganie walonę.

СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ.

Это день, которого вы ждали с волнением, к которому так долго готовились.

 

 

День свадьбы! Вашей свадьбы господа!!

 

Это день, с которого начинается история вашей семьи. Жизнь перестает быть

 

прежней, возникают новые обязанности, открываются новые переживания,

 

новые вершины, к которым вы    пойдете, держа за руку любимого человека.

 

Как сохранить этот день на долгое время?

 

Такую чудесную возможность дают вам свадебные фотографии !!